TF Thermo

Zastosowanie
ikona produktu Konstrukcje szkieletowe
ikona produktu Fasady, fasady wentylowane
ikona produktu Dachy skośne
ikona produktu Hale
ikona produktu Ściany działowe
ikona produktu Fasady - ETICS (BSO - metoda lekka mokra)
ikona produktu Dachy płaskie
ikona produktu Podłogi
ikona produktu Kanały wentylacyjne
ikona produktu Kominki
ikona produktu Akcesoria
ikona produktu Garaże
Rekomendacje
Rozwiązania
Premium
Rozwiązania
Standardowe
Rozwiązania
Podstawowe
Grubość [mm]
15 300
Opór cieplny RD [m2K/W]
Od lambdy oraz grubości izolacji zależy opór cieplny RD, którego wartość określa zdolność produktu do powstrzymywania strat cieplnych. Im niższa lambda i grubsza warstwa izolacji tym większy opór cieplny, a im większy opór cieplny tym lepiej zaizolowana termicznie przegroda.
0,45 8,60
Wsp. przew. ciepła λD [W/mK]
Lambda dedykowana to dedykowana przez producenta wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Charakteryzuje ona właściwości termoizolacyjne materiału. Im jest niższa tym materiał lepiej izoluje.

Pamiętaj! Każda cyfra ma tutaj znaczenie.
0,030 0,040
Wyróżniki
Termika
Akustyka
Wilgoć
Środowisko
Ekonomiczny
Łatwość
Recykling
Właść. mechaniczne
Ochrona ogniowa
Lekkość
Teraz Polska

isover_app_533na80px.jpg

TF Thermo - Płyty z wełny mineralnej skalnej

TF Thermo

TF Thermo to płyta z wełny mineralnej, która posiada najlepszy na rynku współczynnik przewodzenia ciepła w technologii ETICS, a wynosi on 0,035 W/mK. To doskonały materiał do izolacji w metodzie lekkiej mokrej ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i budynków istniejących.

λ 0,035 Lambda deklarowana - deklarowana przez producenta wartość współczynnnika przewodzenia ciepła. Charakteryzuje ona właściwości termoizolacyjne materiału. Im jest niższa tym materiał lepiej izoluje.

Pamiętaj! Każda cyfra ma tutaj znaczenie.
Fasady - ETICS (BSO - metoda lekka mokra)Fasady - ETICS (BSO - metoda lekka mokra)

Charakterystyka płyty z wełny mineralnej TF-Hobby

Płyty są produkowane w procesie rozwłókniania stopionej kompozycji minerałów i dodatków. Włókna skalne są przetwarzane i otrzymują ostateczny kształt płyt na linii produkcyjnej. Powierzchnia włókien jest całkowicie hydrofobizowana.
Płyty ISOVER TF THERMO zastosowane jako materiał izolacyjny w metodzie „lekkiej mokrej” muszą być odpowiednio zabezpieczone warstwami systemu (ETICS).

Zastosowanie

Płyty ISOVER TF THERMO przeznaczone są do izolacji ścian zewnętrznych nowych budynków i budynków istniejących przy zastosowaniu metody „lekkiej mokrej” (ETICS).

Płyty powinny być przyklejone i przymocowane za pomocą łączników do płaskiej i odpowiednio przygotowanej powierzchni ścian budynku. Klej powinien być aplikowany (na obrzeżach wzdłuż wszystkich krawędzi w formie ok. 2 cm wałka oraz w 3-6 punktach rozłożonych równomiernie na środku płyty), pokrywając co najmniej 40% płyty. Płyty muszą zostać zamocowane mechanicznie łącznikami z trzpieniem stalowym w ilości dobranej przez projektanta, najczęściej 6 do 8 szt/m2. Zastosowanie płyt ISOVER TF THERMO w metodzie ETICS jest gwarancją niepalności przegrody, doskonałej izolacji cieplnej dzięki λD= 0,035 W/mK i akustycznej oraz właściwego mikroklimatu dzięki niskiemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary wodnej.

Składowanie

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych, jednak nie mogą być narażone na zamakanie i degradację spowodowaną czynnikami atmosferycznymi.

Wymiary i pakowanie

Grubość [mm] Opór cieplny RD [m2K/W]
Od lambdy oraz grubości izolacji zależy opór cieplny RD, którego wartość określa zdolność produktu do powstrzymywania strat cieplnych. Im niższa lambda i grubsza warstwa izolacji tym większy opór cieplny, a im większy opór cieplny tym lepiej zaizolowana termicznie przegroda.
Wsp. przewodzenia ciepła λD [W/mK]
Lambda dedykowana to dedykowana przez producenta wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Charakteryzuje ona właściwości termoizolacyjne materiału. Im jest niższa tym materiał lepiej izoluje.

Pamiętaj! Każda cyfra ma tutaj znaczenie.
m2/opakowanie